Examen

Examen

Voor toelating tot het praktijkexamen dient men 3 casussen van elk vijf behandelingen in te leveren bij module 8. Als deze casussen als voldoende of goed worden beoordeeld, kan men deelnemen aan het praktijk-examen.

De opleiding van negen modules wordt afgesloten met deelname aan een extra examendag voor het behalen van het diploma Santai Guasha Therapeut. Tijdens deze dag wordt er zowel een theorie-examen als een praktijk-examen afgenomen.

Voor cursisten die niet deelnemen aan het examen, bestaat de mogelijkheid tot ontvangst van een bewijs van deelname aan de opleiding, mits de theoretische toets (proef-examen in module 8) en de praktijk tijdens de opleiding als voldoende wordt beoordeeld.

Praktijk-examen: maximaal 1 uur
Theorie-examen: maximaal 2 uren

Wordt één onderdeel tijdens het examen niet behaald, dan kan men voor dit onderdeel een herexamen nemen tijdens de eerstvolgende examendag.