Santai Guasha®

Santai Guasha® therapie

Tussen 2002 en 2007 heb ik, naast het geven van shiatsu-therapie in mijn praktijk, me bezig gehouden met de guasha-therapie. Door mijn passie voor deze therapie, kwam de shiatsu steeds meer op de achtergrond te liggen en adviseerde ik iedereen de guasha. Hierdoor werd mijn enthousiasme voor de guasha techniek steeds groter, vooral gezien de resultaten. Elke dag was ik bezig om deze techniek toe te passen en verder te ontwikkelen. Er was nog veel werk te verrichten  omdat guasha in Nederland niet bekend was.

Naast een website voor mijn praktijk, was ik overtuigd dat een Nederlandse website over guasha het nodige zou bijdragen om deze bijzondere techniek meer bekendheid te geven. Hierdoor ontstond in 2004 de website www.guashatherapie.nl (in drie talen).

Door constant met de guasha in mijn praktijk bezig te zijn, veranderde mijn visie op de guasha therapie en begon ik me andere technieken aan te leren die tot nog betere resultaten leidden. Ook buiten mijn praktijk verdiepte ik me steeds meer in de guasha materie. Voor mij was het zeker geen bijkomstige techniek meer zoals o.a. moxa en cupping, maar was het een therapie op zichzelf die zijn plaats in de maatschappij zeker verdiende.

In 2006 werd ik gevraagd om een lezing te houden over guasha in Eindhoven en aan het eind van deze middag werd er gevraagd of ik ook cursussen wilde gaan geven. In de eerste instantie was ik dit niet van plan en wilde de guasha alleen maar meer ontwikkelen vanuit mijn eigen praktijk. Maar het was niet meer tegen te houden.

In 2007 startte de eerste cursus en in datzelfde jaar de oprichting van het opleidingsinstituut “Guasha Opleidingen Santai”. In 2008 de start van Guasha Gezichtsbehandeling. In 2012 in samenwerking met Greetje Hakvoort de eerste opleiding “Guasha voor mens en paard”, wat uniek was in de hele wereld. In 2014 de eerste cursussen voor guasha bij Torticollis Spasmodica, na geweldige resultaten in mijn praktijk. Door de vele jaren heen ontstond in 2015, mede door een eigen visie en technieken, de vorm Santai Guasha therapie, wat in 2017 resulteerde in een geregistreerd keurmerk voor kwaliteit, “Santai Guasha® ”.

Door de vele jaren heen zijn er vele therapeuten in Nederland en België opgeleid tot gediplomeerd Santai Guasha therapeut. Santai Guasha therapeuten hebben een opleiding gehad van ca. anderhalf jaar en zijn nadien getoetst tijdens een examen voor theorie en praktijk. Ook dienen onze therapeuten regelmatig aan bij- en nascholingen deel te nemen. We willen guasha therapeuten in de maatschappij brengen die op verantwoorde wijze een goede en kwalitatieve behandeling  geven. Kwaliteit staat bij Santai Guasha® hoog in het vaandel.

Vanaf 2007 zijn we constant bezig om de Santai Guasha® therapie nog meer te onwikkelen en in te zetten op vele gebieden zoals bij o.a. neuromusculaire aandoeningen, MS, dwarslaesies, autisme, trauma-verwerking. Op vele gebieden zijn er al mooie successen geboekt maar er is nog meer onderzoek nodig. Er is een constante samenwerking met onze therapeuten in binnen- en buitenland, waarook diverse in zorgcentra en klinieken werkzaam zijn.

Reflexologie (reflexzonetherapie):

Bij de Santai Guasha® therapie speelt de reflexologie een belangrijke rol. Huidzones op het lichaam die in verbinding staan met andere lichaamsdelen en organen. De Santai Guasha therapeut werkt vooral met reflexzones op rug en hoofd, om zowel een gerichte behandeling te geven als het kunnen vaststellen waar in het lichaam zich problemen voordoen, op fysiek of mentaal vlak.

Reflexologie gaat uit van het belang van een goede energiedoorstroming in het lichaam, dat vormt een belangrijke basis voor onze gezondheid. Op het moment dat er een energieblokkade optreedt kan dat een oorzaak zijn voor een bepaald ziektebeeld dat we ontwikkelen. Vanuit deze gedachte is het vervolgens van belang om die blokkade op te heffen, zodat het lichaam weer in balans komt en symptomen van de klacht/aandoening verminderen/verdwijnen.

 

Harris Sleegers

Guasha Opleidingen Santai

Interesse in een van onze opleidingen? Bekijk dan nu de mogelijkheden.